Resources
Blog và Theo dõi

Không có dữ liệu

Không tìm thấy dữ liệu, đi sang trang khác

Calculator Home
Calculator 2
Calculator 3
Calculator 4
Calculator 5
Xe hơi và động cơ

Các chuyên gia hàng đầu của Quadrant và việc sử dụng công nghệ mô phỏng phân tích phần tử hữu hạn (FEA) đã cho phép chúng tôi phát triển ứng dụng di động cung cấp thuận tiện cho việc tính toán lực từ (F), hệ số dẫn từ (Pc) và hệ số khử từ (N) của các nam châm hình hộp, vòng từ hoá dọc trục, hình trụ từ hoá dọc trục.


Phần mềm ứng dụng tính toán từ tính của chúng tôi là một công cụ hữu ích trong quá trình phát triển.